Beşevler (0224 452 05 05) / Altıparmak (0224 224 12 70) yigitalp@yigitalpanaokulu.com

Eğitim Öğretim

BEDEN EĞİTİMİ

“Ben Sporcunun Zeki Çevik ve Ahlaklısını Severim“ demiş, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk…

Bizler de çocuklarımızın zihinsel, bedensel ve kinestetik açıdan gelişimlerini, beden eğitimi ve jimnastik derslerinde uyguladığımız oyun ağırlıklı aktivitelerle kazandırıp sağlıklı ve kendine güven duygusu gelişmiş bireyler yetiştiriyoruz. Beden eğitimi öğretmenleri tarafından büyük kas gelişimleri desteklenen öğrenciler öğretmenleri eşliğinde kontrollü bir şekilde spor aletlerini de kullanmaktadırlar.

MÜZİK VE ORFF

Okulumuzdaki müzik dersleri Orff okul öğretisi temelinde yapılmaktadır.

Orff Yaklaşımı çocukların zaten doğalarında olan ve yapmaktan hoşlandıkları şeyleri çıkış noktası olarak alan bir yaklaşımdır. Şarkı söylemek, el çırpmak, bir yerlere vurmak, dans etmek, tekerleme söylemek. Bütün bunlar hayatın kendisi gibi birer oyundur ve her biri ayrı ayrı öğrenme süreçlerini içerir. Bu öğrenme süreçlerinin sistematik okul derslerinden farkı; çocuklar birlikte ve birbirlerinden isteyerek ,heyecan duyarak ve üstüne yeni bir şeyler katarak doğal yollardan öğrenmeleridir. Bu süreçte yaparak ve yaratarak öğrenilir.

Orff Yaklaşımı yaşamın kendisi olan doğal süreçleri kullanarak öğretmen ve çocuğun birbirlerinden yeni şeyler öğrenmeleri ve öğrendiklerini geliştirerek yeni şeyler yarattıkları bir öğrenme modelidir. Orff müzik, dil ve hareketin birlikteliğini esas alır. Bu üç unsurda ortak bulunan ve çıkış noktaları olan şey ise ritimdir. Bu yaklaşım temelinde çalgı olarak ezgili ve ezgisiz  orff çalgıları kullanılmaktadır. Ksilafon,metalafon, def marakas gibi…

YARATICI DRAMA

Çocuklarımız oyun evrelerinin üçüncüsüne yani iş birliğine dayalı oyun evresine girdiler. İş birliğine dayalı oyun evresi 3 yaşından sonra başlar. İlk önce 2-3 kişilik küçük gruplar halinde ve kısa süreli birlikte oynarlar. Daha sonra oyunların süresi uzar hem de grup sayıları artar. Biz de bu evrenin mihenk taşı olan, çocukların evrelerini keşfettikleri, çevrelerindeki karakter özelliklerini ve hareketlerini gözlemleyip canlandırdıkları, olaya – nesneye – kişiye baktıkları boyutları yükseltmeye çalışan yaratıcı dramayla yollar arayacağız çocuklarla. Birlikte keşfedeceğiz. Birlikte dramatize edeceğiz.

Yaratıcı dramaya katılım yoluyla çocuk; Dil-İletişim becerileri, problem çözme, hayal gücü, yaratıcılık, güven, uyum, birlikte hareket etme, duygularını tanıma ve onların üstesinden gelme, özsaygı kazanır ve başkalarını ve kendi davranışlarını uzaktan gözlemler.

Biz çocuklarla önce iletişim ve etkileşim oyunlarıyla tam bir grup olmayı hedefliyor, ardında dıştan içe doğru ilerleyen bir keşfetme sürecine girmeyi amaçlıyoruz. Bu süreçte çocuk uzaydan, yer ve okyanus içlerine inecek, dünyayı ve kendi kafasındakini bizlerin hayal bile edemeyeceğimiz şekilde sihirli bir ülkenin içine girecek, burada kuklayla tanışacak ve onları yaşatacaklardır.

Dramayla, umut ve neşe içinde geçecek bir ortamda, aklını bedenini ve ruhunu özgürce dansettiren geleceğin temel taşları çocuklara varmak için oynayacağız.

İNGİLİZCE

“Düşüncenin niteliği kavram zenginliğine bağlıdır. Kavramlar dilin yapı taşlarıdır. Kavramlar sözcüklerle ifade edilir.”

İkinci dil öğreniminin erken yaşlarda başlamasının çocuğun sadece dilsel becerilerinin değil zihinsel ve iletişimsel becerilerinin ve öğrenme stratejilerinin gelişiminde de ne kadar yararlı ve önemli olduğunu artık tüm bilimsel kaynaklar kabul etmektedir.

Doğru öğretim stratejileriyle ana dildeki edinimlerle eş zamanlı bir İngilizce kazanımı çocuğun ilköğretim altyapısında çok gereklidir.

Çocuk İngilizce‘ye, doğal konuşma ortamında oyun, drama, şarkı, hikâye ve tüm görsel-işitsel materyallerin desteğiyle başlamış ve hedeflenen dilsel beceriyi kazanmış olacaktır.

SATRANÇ

Çocuklarımıza gerçek yaşamı öğretebilmek için yer verdiğimiz satranç aktivesinin okulumuzda farklı bir önemi vardır. Satranç, oyun içinde yapılacak bir hamlenin oyunu nasıl şekillendireceğini neden-sonuç ilişkisi içinde ortaya koyar. Çocuk azim, sabır ve planlı çalışmanın sonunda başarıya ulaştığını görür.

Severek oynayacağı satranç konsantrasyonunu geliştirir. Satranç hafıza üzerinde de çok önemli etkilere sahiptir ve çocuklara zamanı kullanma becerisi kazandırır. Kısaca bir beyin sporu olan satranç hayatın gerçeklerinden esinlenerek ortaya çıkmıştır. Yaşamda var olan ve hep var olacak mücadelenin tahta üzerinde anlam bulmasıdır.

HALK OYUNLARI

Halk oyunlarının öğrencilere kazandırdığı gelişimsel etkiler  bizimde okulumuzda halk oyunlarını ders programımıza dahil etmemize sebep olmuştur.

Özgüven kazanmasının yanında çocuğun ritim duygusunun gelişmesini, vücut – göz kordinasyonu gelişiminin sağlanması, sosyalleşmesi, kendi vücudunu tanımasını, psikomotor gelişiminin hızlanmasını, topluluk önünde kendini ifade edebilmesini sağlar.

Daha birçok yararı olan halk oyunları çocukların müzikle vücut hareketlerinin estetiksel gelişimini destekler. Müzik kulağının gelişimine ve bir çok yöreyi dans ile tanımasını sağlar.

Halk oyunları oynamış çocuklar oynamayanlara göre çok daha dışa dönük kendini rahat ifade edebilen ve pozitif insanlardır. Paylaşmayı bilen, ekip içinde sorumluluk alabilen ve aldığı sorumluluğu yerine getirebilen bireyler haline gelirler. Aynı zamanda hızlı ve doğru karar verebilme yeteneğine sahip olurlar. Amacımız yeni neslin kültürümüzün en önemli yapı taşlarından biri olan halk oyunlarını bir sonraki nesle aktarılmasına katkıda bulunmaktır.

Disiplin açısından halk oyunlarının çocuklarımız üzerinde çok olumlu etkisi vardır. Çocukların aynı müzikte, aynı hareketleri yaparak aynı sesi çıkartmaları, toplu halde el ele tutuşmaları, komutla hareket etmeleri, onların tamamen bütünleşmelerini ve birlik içinde oyun bitene kadar dikkatlerini kaybetmeden organize olmalarını ve kurallara uymalarını sağlar.

FEN DOĞA ETKİNLİKLERİ

Çocuklar doğal bir merak ve keşfetme isteği ile dünyaya gelmektedir. Okulumuzda çocukların bu güçlü ilgilerinin değerlendirilmesi için olaylara, durumlara karşı bilimsel bir bakış açısı geliştirerek sistemli bir program uygulanmaktadır.

Birçok fen ve doğa etkinliğini bir arada kullanma, çocuklarımızda derinlemesine bilgi ve deneyim kazandırmaktadır. Bu eğitim kapsamında; bitkileri, hayvanları, vücudumuz, sağlığımız, besinler, hava ve hava olayları, su ve diğer sıvılar, toprak, kayalar, basit yeryüzü şekilleri, yer çekimi, uzay, madde, ışık, ses, kuvvet- hareket – enerji, ısı – sıcaklık, batma – yüzme, basit makineler, doğa olayları, keşifler vb. konular yer almaktadır. Çocuğun yaşamının bu denli içinde olan fen konuları aktif öğrenme metotları yoluyla kolay ve etkili bir şekilde kalıcılık kazanır.

YÜZME

Yüzme, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamaktadır. Anne karnında başlayan suyla iletişim dünyaya geldikten sonra, önce banyoda sonra havuzda ve denizde devam ediyor. Yüzme derslerinin amacı çocuklara suyun konforlu ve güvenli bir ortam olduğunu göstermektir. Dolayısıyla güvenli koşulları yaratıp çocukların sağlıklı bir su deneyimi yaşamasını sağlayabiliyoruz.

Okulumuzdaki yüzme dersleri akademik eğitim amaçlı olup, öğrencilerimize gelişim özelliklerine ve yaşlarına göre eğitim verilmektedir. Sınıf bütünlüğü ve birbirlerine karşı olan sorumluluklarını pekiştirdikleri bu ders aynı zamanda  etik, ahlak, sosyal, fiziksel ve mental gelişimine katkı sağlıyor.

Özel Yiğitalp Anaokulu

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

There are plenty of advantages to using an essay writing service but there are some factors to be aware of assignment writers before you sign up for one. It is important to ensure the service has a strong name and a good reputation. While some fly-by-night companies may boast of having the world at rock bottom cost, they frequently fail and wind in being ineffective again. It is not advisable to base your choices solely on price. If you can afford the cost, then you may be better in looking for a different option.

Share This